Acțiunea Demnitate și Dreptate – Cine suntem și ce facem

În data de 4 ianuarie 2019, experți și voluntari din Lengerich (Westfalia) au constituit Asociația „Acțiunea Demnitate și Dreptate“. Aceștia își doresc sprijinirea lucrătorilor migranți din Europa de Est și Sud-Est în exercitarea drepturilor lor, astfel încât să reușească să se integreze cu succes. Lucrătorilor migranți le sunt deseori refuzate în țara noastră demnitatea și dreptatea. „Institutul German pentru Drepturile Omului” consemnează în cel mai recent raport (2018) pentru Parlamentul German, cu privire la evoluția situației drepturilor omului în Germania:
"În ciuda modificărilor legislative și a unei structuri de sprijin extinse, lucrătorii migranți continuă să fie supuși unei exploatări severe, de exemplu în construcții, în industria prelucrării cărnii, în îngrijire sau agricultură. Cu alte cuvinte, ei lucrează pentru doi - trei euro pe oră, cu multe ore suplimentare și fără asigurare socială. O problemă centrală: în mod frecvent aceștia nu își pot impune dreptul la salariu. Necunoașterea limbii și a legislației, dependența față de angajator, lipsa dovezilor precum și accesul dificil la consiliere conduc la o stare de inferioritate structurală față de angajator, care nu poate fi compensată de instrumentele juridice individuale existente. Este nevoie de un concept general eficient prin care statul să își îndeplinească obligațiile fundamentale și privind drepturile omului de a garanta celor afectați acces efectiv la justiție "(p. 38).

Legislația germană privind dreptul muncii pornește de la ideea că exercitarea drepturilor salariaților este o problemă a salariatului. Acest lucru este, din păcate, departe de realitate, după cum se confirmă și în raportul mai sus amintit. Este necesar sprijinul sindicatelor sau al organizațiilor angajaților. Pentru lucrătorii mobili, acest sprijin nu intră în discuție. Sindicatele și organizațiile angajaților nu sunt autorizate să reprezinte lucrători cu contract de plasare a forței de muncă și lucrători temporari. Lucrătorii migranți aflați într-o relație de muncă cu greu își pot exercita drepturile care le sunt refuzate. Se tem în mod rezonabil de pierderea locului de muncă și de costul unui proces. Această situație de expunere și imposibilitatea faptică de a exercita drepturile lucrătorilor fac ca munca pe bază de contract de plasare a forței de muncă și munca temporară să fie atât de atractive pentru exploatatori și traficanți fără scrupule și, prin urmare expuse exploatării, de exemplu în industria cărnii, în construcții sau în logistică.

Accesul la justiție nu este garantat nici în alte domenii. Lucrătorii migranți care au fost victime ale infracțiunilor (trafic de persoane, fraudă salarială, abuz sexual, vătămare corporală etc.), care au fost vătămați în urma accidentelor de muncă sau rutiere și / sau care ajung în dificultate financiară, de obicei nu uzează de drepturile lor, drepturi care în mod uzual sunt acordate doar la cerere. Necunoașterea situației legale, bariera lingvistică, teama față de autorități și lipsa mijloacelor financiare pentru angajarea avocaților sunt decisive. Lucrătorii migranți trebuie să obțină acces eficient la justiție. Încălcările drepturilor trebuie să fie urmărite și pedepsite. Exercitarea drepturilor nu trebuie să depindă de competențele lingvistice și mijloacele financiare ale victimelor - aceasta este o cerință a demnității umane (articolul 1 din Constituție).


Asociația „Acțiunea Demnitate și Dreptate“ este o asociație non-profit recunoscută și dorește să faciliteze procesul juridic pentru lucrătorii migranți printr-o rețea de juriști și voluntari cu pregătire juridică. Acest lucru începe prin traducerea cererilor în instanță pentru consultanță judiciară și ajutor pentru costurile procesuale, și acordarea de asistență persoanelor care nu vorbesc limba germană la formularea cererii. Consilierea juridică și reprezentarea în instanță ar trebui, astfel, să fie mai ușor accesibile. Întrucât există cerere în multe domenii și aproape peste tot, asociația dorește să devină activă la nivel național. Dorim să facem vizibile condițiile de viață și de muncă adesea precare și inumane ale lucrătorilor migranți (munca de relații publice), pentru a le permite acestor oameni să ducă o viață (profesională) în demnitate și dreptate, precum și să sprijinim integrarea lor și a familiilor lor. Vă alăturați?